13.12.2013.

1. Konferencija Sekcije mladih - Sindikata pomoraca Hrvatske

Ponosni smo što smo ugostili 1. Konfernciju Sekcije mladih SPH koja se održala 12. i 13.12.2013. u Rijeci u salonu Botela (broda) Marina.

Prva konferencija Sekcije mladih Sindikata pomoraca Hrvatske održala se na botelu Marina u Rijeci, gdje se okupilo 30 pripadnika Sekcije, zaposlenici Sindikata i gosti iz Hrvatske i Europe. Cilj konferencije je bio osnivanje novog tijela unutar SPH, čiji će izabrani predstavnici ravnopravno sudjelovati u radu Središnjeg odbora Sindikata.

Konferencija je započela 12.12.2013. u 12 sati sa prijavom i ručkom za sve sudionike, a izlaganje prisutnih se odvijalo u salonu Botela Marina. Drugog dana predstavljeni su kandidati za funkcije unutar sekcije mladih SPH, te se nakon izbora predstavio program i plan rada za mandatno razdoblje. Nakon svečanog ručka u salonu restorana broda Marina konferencija je završena.

Preuzmite datoteke

Fotografije