Cjenik

15.9.2021. - 31.12.2021.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 344,00 kn
~45,88 €
po osobi
Dvokrevetna soba 218,00 kn
~29,08 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 348,80 kn
~46,52 €
po osobi
Trokrevetna soba 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Četverokrevetna soba 168,00 kn
~22,41 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,67 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,34 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,34 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,60 €
po osobi

31.12.2021. - 1.1.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 420,00 kn
~56,02 €
po osobi
Dvokrevetna soba 288,00 kn
~38,41 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 460,80 kn
~61,46 €
po osobi
Trokrevetna soba 258,00 kn
~34,41 €
po osobi
Četverokrevetna soba 228,00 kn
~30,41 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,67 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,34 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,34 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,60 €
po osobi

1.1.2022. - 1.5.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 344,00 kn
~45,88 €
po osobi
Dvokrevetna soba 218,00 kn
~29,08 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 348,80 kn
~46,52 €
po osobi
Trokrevetna soba 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Četverokrevetna soba 168,00 kn
~22,41 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,67 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,34 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,34 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,60 €
po osobi

1.5.2022. - 30.6.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 368,00 kn
~49,09 €
po osobi
Dvokrevetna soba 248,00 kn
~33,08 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 396,80 kn
~52,93 €
po osobi
Trokrevetna soba 208,00 kn
~27,74 €
po osobi
Četverokrevetna soba 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,67 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,34 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,34 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,60 €
po osobi

30.6.2022. - 9.9.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 420,00 kn
~56,02 €
po osobi
Dvokrevetna soba 288,00 kn
~38,41 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 460,80 kn
~61,46 €
po osobi
Trokrevetna soba 258,00 kn
~34,41 €
po osobi
Četverokrevetna soba 228,00 kn
~30,41 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,67 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,34 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,34 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,60 €
po osobi

9.9.2022. - 1.10.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 368,00 kn
~49,09 €
po osobi
Dvokrevetna soba 248,00 kn
~33,08 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 396,80 kn
~52,93 €
po osobi
Trokrevetna soba 208,00 kn
~27,74 €
po osobi
Četverokrevetna soba 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,67 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,34 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,34 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,60 €
po osobi

1.10.2022. - 31.12.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 344,00 kn
~45,88 €
po osobi
Dvokrevetna soba 218,00 kn
~29,08 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 348,80 kn
~46,52 €
po osobi
Trokrevetna soba 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Četverokrevetna soba 168,00 kn
~22,41 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,67 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,34 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,34 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,60 €
po osobi

31.12.2022. - 1.1.2023.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 420,00 kn
~56,02 €
po osobi
Dvokrevetna soba 288,00 kn
~38,41 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 460,80 kn
~61,46 €
po osobi
Trokrevetna soba 258,00 kn
~34,41 €
po osobi
Četverokrevetna soba 228,00 kn
~30,41 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,67 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,08 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,34 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,34 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,60 €
po osobi