Cjenik

1.10.2022. - 31.12.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 418,16 kn 355,46 kn
~55,71 € 47,35 €
po osobi
Dvokrevetna soba 275,01 kn 233,76 kn
~36,64 € 31,14 €
po osobi
Trokrevetna soba 237,34 kn 201,74 kn
~31,62 € 26,87 €
po osobi
Četverokrevetna soba 214,73 kn 182,52 kn
~28,61 € 24,31 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Usluga polupansion 252,41 kn
~33,62 €
po osobi
Puni pansion 410,64 kn
~54,70 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 94,18 kn
~12,55 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Boravišna pristojba 10,00 kn
~1,33 €
po osobi

31.12.2022. - 1.1.2023.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 531,18 kn
~70,76 €
po osobi
Dvokrevetna soba 384,26 kn
~51,19 €
po osobi
Trokrevetna soba 346,59 kn
~46,17 €
po osobi
Četverokrevetna soba 316,45 kn
~42,16 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Usluga polupansion 252,41 kn
~33,62 €
po osobi
Puni pansion 410,64 kn
~54,70 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 94,18 kn
~12,55 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Boravišna pristojba 10,00 kn
~1,33 €
po osobi

1.1.2023. - 31.3.2023.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 418,16 kn 355,46 kn
~55,71 € 47,35 €
po osobi
Dvokrevetna soba 275,01 kn 233,76 kn
~36,64 € 31,14 €
po osobi
Trokrevetna soba 237,34 kn 201,74 kn
~31,62 € 26,87 €
po osobi
Četverokrevetna soba 214,73 kn 182,52 kn
~28,61 € 24,31 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Usluga polupansion 252,41 kn
~33,62 €
po osobi
Puni pansion 410,64 kn
~54,70 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 94,18 kn
~12,55 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Boravišna pristojba 10,00 kn
~1,33 €
po osobi

31.3.2023. - 7.7.2023.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 470,91 kn
~62,73 €
po osobi
Dvokrevetna soba 331,52 kn
~44,16 €
po osobi
Trokrevetna soba 278,78 kn
~37,14 €
po osobi
Četverokrevetna soba 259,94 kn
~34,63 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Usluga polupansion 252,41 kn
~33,62 €
po osobi
Puni pansion 410,64 kn
~54,70 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 94,18 kn
~12,55 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Boravišna pristojba 14,00 kn
~1,87 €
po osobi

7.7.2023. - 8.9.2023.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 531,18 kn
~70,76 €
po osobi
Dvokrevetna soba 384,26 kn
~51,19 €
po osobi
Trokrevetna soba 346,59 kn
~46,17 €
po osobi
Četverokrevetna soba 316,45 kn
~42,16 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Usluga polupansion 252,41 kn
~33,62 €
po osobi
Puni pansion 410,64 kn
~54,70 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 94,18 kn
~12,55 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Boravišna pristojba 14,00 kn
~1,87 €
po osobi

8.9.2023. - 30.9.2023.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 470,91 kn
~62,73 €
po osobi
Dvokrevetna soba 331,52 kn
~44,16 €
po osobi
Trokrevetna soba 278,78 kn
~37,14 €
po osobi
Četverokrevetna soba 259,94 kn
~34,63 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Usluga polupansion 252,41 kn
~33,62 €
po osobi
Puni pansion 410,64 kn
~54,70 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 94,18 kn
~12,55 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Boravišna pristojba 14,00 kn
~1,87 €
po osobi

30.9.2023. - 31.12.2023.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 418,16 kn
~55,71 €
po osobi
Dvokrevetna soba 275,01 kn
~36,64 €
po osobi
Trokrevetna soba 237,34 kn
~31,62 €
po osobi
Četverokrevetna soba 214,73 kn
~28,61 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Usluga polupansion 252,41 kn
~33,62 €
po osobi
Puni pansion 410,64 kn
~54,70 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 94,18 kn
~12,55 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Boravišna pristojba 10,00 kn
~1,33 €
po osobi

31.12.2023. - 1.1.2024.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 531,18 kn
~70,76 €
po osobi
Dvokrevetna soba 384,26 kn
~51,19 €
po osobi
Trokrevetna soba 346,59 kn
~46,17 €
po osobi
Četverokrevetna soba 316,45 kn
~42,16 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Usluga polupansion 252,41 kn
~33,62 €
po osobi
Puni pansion 410,64 kn
~54,70 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 94,18 kn
~12,55 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 80,00 kn
~10,66 €
po danu
Boravišna pristojba 10,00 kn
~1,33 €
po osobi